Výbor Extrapyramidové sekce ČNS

Předseda:
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

I. Neurologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Pekařská 53, Brno
E-mail: marek.balaz@fnusa.cz

 


Členové:
MUDr. Martina Bočková, Ph.D.

I. Neurologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Pekařská 53, Brno 

E-mail: martina.bockova@fnusa.cz

 

MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
1. LF UK a VFN, Praha 
E-mail: hana.brozova@lf1.cuni.cz

MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.
Institut neuropsychiatrické péče (INEP)
Křižíkova 264/22, Praha 8
E-mail: fiala@inep.cz

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

I. P. Pavlova 6, Olomouc

E-mail: petr.kanovsky@fnol.cz

  • Wix Facebook page
  • Twitter Sociální Icon
Extrapyramidová sekce ČNS ČLS JEP
Na Pankráci 1685/17, Praha 4,140 00
Česko
T: 284 001 444 (sekretariát ČNS)
E: info@expy.cz
CNS_logo.jpg