top of page

Výbor Extrapyramidové sekce ČNS

MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.
Havrankova.jpg
Nevrly.JPG

Předsedkyně:
doc. MUDr. Hana Brožová, Ph.D.

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd

1. LF UK a VFN, Praha

E-mail: hana.brozova@lf1.cuni.cz


Členové:

doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
I. Neurologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Pekařská 53, Brno
E-mail: marek.balaz@fnusa.cz

MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.
Institut neuropsychiatrické péče (INEP)
Křižíkova 264/22, Praha 8
E-mail: fiala@inep.cz

MUDr. Petra Havránková, Ph.D.

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd

1. LF UK a VFN, Praha

E-mail: petra.havrankova@vfn.cz

MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D.

Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

I. P. Pavlova 6, Olomouc

E-mail: martin.nevrly@fnol.cz

bottom of page