Výbor Extrapyramidové sekce ČNS

doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
MUDr. Martina Bočková, Ph.D.
MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc

Předseda:
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

I. Neurologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Pekařská 53, Brno
E-mail: marek.balaz@fnusa.cz

 


Členové:
doc. MUDr. Martina Bočková, Ph.D.

I. Neurologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Pekařská 53, Brno 

E-mail: martina.bockova@fnusa.cz

 

MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
1. LF UK a VFN, Praha 
E-mail: hana.brozova@lf1.cuni.cz

MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.
Institut neuropsychiatrické péče (INEP)
Křižíkova 264/22, Praha 8
E-mail: fiala@inep.cz

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

I. P. Pavlova 6, Olomouc

E-mail: petr.kanovsky@fnol.cz