top of page

Extrapyramidová sekce ČNS

Extrapyramidová sekce ČNS, ČLS JEP má za cíl rozvoj vzdělávání a výzkumu v oblasti extrapyramidových onemocnění, organizaci odborných konferencí a seminářů, podporu péče o pacienty a posilování mezioborové diskuze specialistů i komunikace odborníků s veřejností. EXPY sekce je součástí Neurologické společnosti ČLS JEP a sdružuje lékaře a další zdravotnické profesionály. Informace o tom, jak je možné stát se členem, naleznete zde.

bottom of page