Odborné konference a semináře

2021

04 - 08/10/2021

Specializační kurz v neuropsychiatrickém pomezí, 04. - 08. října 2021, Neurologická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze, Kateřinská 30, Praha 2. Více informací zde