Odborné konference a semináře

2021

12 - 23/04/2021

Specializační kurz v neuropsychiatrickém pomezí, 12. - 23. dubna 2021, Neurologická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze, Kateřinská 30, Praha 2. Více informací zde 

21 - 23/04/2021

Výukový seminář EXPY 2021, 21. - 23. dubna 2021, Hotel Amande, Husova 8, Hustopeče. 

Více informací zde 

17 - 22/09/2021

MDS Virtual Congress, 17. - 22. září 2021. Více informací zde