top of page

Členství v Extrapyramidové sekci ČNS

Vznik členství

Členem Extrapyramidové sekce se může stát každý člen České neurologické společnosti (ČNS), který odešle svoji žádost o členství na email info@expy.cz 

Do mailu uveďte svoje jméno, příjmení, datum narození a telefon. Výbor Extrapyramidové sekce nejprve verifikuje platnost Vašeho členství v ČNS a poté Vás v rámci pravidelného jednání výboru zařadí mezi členy sekce.

O vzniku členství bude nový člen informován potvrzujícím emailem. 

Práva členů

Člen má právo účastnit se všech akcí Extrapyramidové sekce, právo volit výbor sekce a právo kandidovat do tohoto výboru v pravidelných volbách.

bottom of page