Členství v Extrapyramidové sekci ČNS

Vznik členství

Členem Extrapyramidové sekce se může stát každý člen České neurologické společnosti (ČNS), který odešle svoji žádost o členství na email info@expy.cz 

Do mailu uveďte svoje jméno, příjmení, datum narození a telefon. Výbor Extrapyramidové sekce nejprve verifikuje platnost Vašeho členství v ČNS a poté Vás v rámci pravidelného jednání výboru zařadí mezi členy sekce.

O vzniku členství bude nový člen informován potvrzujícím emailem. 

Práva členů

Člen má právo účastnit se všech akcí Extrapyramidové sekce, právo volit výbor sekce a právo kandidovat do tohoto výboru v pravidelných volbách.

  • Wix Facebook page
  • Twitter Sociální Icon
Extrapyramidová sekce ČNS ČLS JEP
Na Pankráci 1685/17, Praha 4,140 00
Česko
T: 284 001 444 (sekretariát ČNS)
E: info@expy.cz
Ondřej Fiala, 2021
CNS_logo.jpg