Výbor sekce

Výbor Sekce pro extrapyramidová onemocnění České neurologické společnosti ČLS JEP:

Přededa:
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
I.neurologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny

Lékařská fakulta Masarykovy University Brno
Pekařská 53, Brno
E-mail: marek.balaz@fnusa.cz


Členové:
prof. MUDr. P. Kaňovský, CSc. 
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc?
I. P. Pavlova 6, Olomouc
E-mail: petr.kanovsky@fnol.cz


MUDr. H. Brožová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Univerzita Karlova v Praze
1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Kateřinská 30, Praha 2
E-mail: hana.brozova@lf1.cuni.cz

 

MUDr. Martina Bočková, Ph.D.
I.neurologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny
Lékařská fakulta Masarykovy University Brno
Pekařská 53, Brno
E-mail: martina.bockova@fnusa.cz

 

MUDr. O. Fiala, Ph.D.
Institut neuropsychiatrické péče
Křižíkova 264/22, Praha 8
E-mail: info@inep.cz

 

 

EXPY sekce je součástí Neurologické společnosti ČLS JEP, není organizačně nijak propojena a nezávisí ani nesouvisí s činností státních úřadů, průmyslových a obchodních subjektů, podpůrných pacientských společností, nadačních a charitativních organisací. Součástí činnosti však může být spolupráce s uvedenými subjekty v zájmu plnění cílů expy sekce.