Užitečné odkazy

Odborné společnosti
Česká neurologická společnost  http://www.czech-neuro.cz/
Slovenská neurologická spoločnosť  http://www.snes.sk/cms/
Sekce kognitivní neurologie ČNS  http://www.kognice.cz/
Neuropsychiatrické fórum  http://www.conferencepartners.cz/NPF/
Neuropsychofarmakologická společnost  http://www.cnps.cz/
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii  http://www.neurofyziologie.cz/
MOVEMENT DISORDER SOCIETY  http://www.movementdisorders.org/
AMERICAN ACADEMY OF NEUROLOGY  http://www.aan.com/
EUROPEAN FEDERATION OF NEUROLOGICAL SOCIETES www.efns.org
EUROPEAN NEUROLOGICAL SOCIETY  http://www.ensinfo.org/
International Association of Parkinsonism and Related Disorders  http://prdassociation.org/
European Huntington`s Disease Network  www.euro-hd.net


Odborné publikace

LANCET – Neurology  http://www.thelancet.com/journals/laneur/onlinefirst
PubMed  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
MEDLINE  http://www.nlm.nih.gov/bsd/pmresources.html
Medscape  http://www.medscape.com/
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie  http://www.csnn.eu

Neurologie pro praxi  http://www.neurologiepropraxi.cz


Pacientské organizace

Společnost Parkinson Čechy  http://www.parkinson-cz.net/
Asociace Parkinson-Help o.s. http://www.parkinson-help.cz/
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě  http://www.huntington.cz/

 

EXPY sekce je součástí Neurologické společnosti ČLS JEP, není organizačně nijak propojena a nezávisí ani nesouvisí s činností státních úřadů, průmyslových a obchodních subjektů, podpůrných pacientských společností, nadačních a charitativních organisací. Součástí činnosti však může být spolupráce s uvedenými subjekty v zájmu plnění cílů expy sekce.