Správce webu – Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

Vedoucí centra pro kognitivní poruchy

1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny
Pekařská 53, 656 91 Brno
Tel.: 543 182 639
Fax: 543 182 624
E-mail: irena.rektorova@fnusa.cz

 

 

EXPY sekce je součástí Neurologické společnosti ČLS JEP, není organizačně nijak propojena a nezávisí ani nesouvisí s činností státních úřadů, průmyslových a obchodních subjektů, podpůrných pacientských společností, nadačních a charitativních organisací. Součástí činnosti však může být spolupráce s uvedenými subjekty v zájmu plnění cílů expy sekce.