O nás

MDS Affliate Member Society


MOVEMENT DISORDER SOCIETY (MDS) www.movementdisorders.org
is an international professional society invested in the research and care of patients with Movement Disorders, including Parkinson‘s disease and Parkinsonism, Dystonia, Chorea and Huntington‘s disease, Ataxia, Tremor and Essential Tremor, Myoclonus and Startle, Tics and Tourette syndrome, Restless Legs syndrome, Stiff Person syndrome and Gait disorders.


As an Affiliate Member of MDS, your organization is entitled to:

 

  • - Announce MDS Affiliated Member status on your organization‘s letterhead and website.
  • - Receive "fast track" consideration of applications for sponsorship, support or endorsement of your organization‘s scientific meetings; as well as the ability to apply for a portion of $30,000 set aside annually to support scientific meetings of Affiliate Member Societies.
  • - Receive MDS mailings on future International Congresses and educational programs, as well as the official newsletter of the MDS, Moving Along.
  • - Request complimentary meeting space for your organization during the International Congress.

EXPY sekce je součástí Neurologické společnosti ČLS JEP, není organizačně nijak propojena a nezávisí ani nesouvisí s činností státních úřadů, průmyslových a obchodních subjektů, podpůrných pacientských společností, nadačních a charitativních organisací. Součástí činnosti však může být spolupráce s uvedenými subjekty v zájmu plnění cílů expy sekce.