Historie a cíle sekce

1. Sekce extrapyramidových onemocnění Neurologické společnosti ČLS JEP (dále jen „Expy sekce“) byla založena v Olomouci dne 17.1. 2001.


2. Expy sekce sdružuje lékaře a další zdravotnické profesionály. Vzniká na základě jejich potřeby pravidelného a standardního kontaktu, vzájemné informovanosti a koordinace odborné činnosti týkající se problematiky extrapyramidových onemocnění.


3. Expy sekce je součástí Neurologické společnosti ČLS JEP, není organizačně nijak propojena a nezávisí ani nesouvisí s činností státních úřadů, průmyslových a obchodních subjektů, podpůrných pacientských společností, nadačních a charitativních organisací. Součástí činnosti však může být spolupráce s uvedenými subjekty v zájmu plnění cílů expy sekce.


4. Základními cíli činnosti Expy sekce jsou:

  • Zlepšování péče o nemocné s extrapyramidovými onemocněními
  • Šíření vědomostí o těchto onemocněních mezi odbornou i laickou veřejností
  • Podpora odborné a výzkumné činnosti
  • Prosazování zákonných norem aj. opatření v zájmu pacientů

 

5. Hlavními prostředky komunikace a výměny informací mezi členy sekce jsou: e-mailová konference (přihláška do konference bude zaslána všem členům Expy sekce, kteří poskytnou e-mailovou adresu), internetová stránka sekce, pravidelná setkání na Klubech abnormálních pohybů, případně na dalších odborných akcích.


6. Skupina je otevřena všem dalším zájemcům o aktivní účast. Zájemci o členství v Expy sekci se mohou písemně hlásit na adrese Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

EXPY sekce je součástí Neurologické společnosti ČLS JEP, není organizačně nijak propojena a nezávisí ani nesouvisí s činností státních úřadů, průmyslových a obchodních subjektů, podpůrných pacientských společností, nadačních a charitativních organisací. Součástí činnosti však může být spolupráce s uvedenými subjekty v zájmu plnění cílů expy sekce.