expy centra

Centrum extrapyramidových onemocnění při Neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze
Vedoucí lékař centra: Prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
Kontakty do centra:
Kateřinská 30, 128 21 Praha 2
Tel.: 224 96 55 39
Fax: 224 96 50 78
(odkaz)

Centrum pro léčbu abnormálních pohybů a parkinsonismu při 1. neurologické klinice LFMU, FN u v. Anny v Brně
Vedoucí lékař centra: Prof. MUDr. Ivan Rektor, DrSc.
Kontakty do centra:
Pekařská 53, Brno
Tel: 543 182 662

Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění Neurologické kliniky LF UP a FN v Olomouci
Vedoucí lékař centra: Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Kontakty do centra:
I. P. Pavlova 6, Olomouc
Tel.: 588 443 423, 588 443 430 (s. Coufalová, Bc. Řeháková)
Tel.: 588 443 401 (Bc. Hettychová)
(odkaz)

EXPY sekce je součástí Neurologické společnosti ČLS JEP, není organizačně nijak propojena a nezávisí ani nesouvisí s činností státních úřadů, průmyslových a obchodních subjektů, podpůrných pacientských společností, nadačních a charitativních organisací. Součástí činnosti však může být spolupráce s uvedenými subjekty v zájmu plnění cílů expy sekce.