Členství v sekci

Co členství v EXPY sekci jejím šlenům přináší:
možnost účasti na všech akcích sekce
právo volit výbor sekce
právo kandidovat do výboru sekce
možnost zúčastnit se e-mailové konference sekce


Kdo se může stát členem:
Členem sekce extrapyramidových onemocnění se všemi právy se může stát kdokoliv, kdo je členem České neurologické společnosti či členem jakékoli odborné společnosti v rámci České lékařské společnosti JEP.
Zájemci o členství v sekci, kteří nejsou členy výše uvedených společností, se mohou účastnit všech akcí sekce, ale nemají hlasovací právo, nemohou volit výbor a nemohou být zvoleni do výboru. Členové EXPY sekce se mohou zúčastnit e-mailové konference EXPY sekce.


Jak se stát členem:
Přihlášku si stáhněnte (ve formátu MS Word), vytiskněte, čitelně vyplňte, podepiště a odešlete na adresu:

 

Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Vedoucí centra pro kognitivní poruchy

1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny
Pekařská 53, 656 91 Brno
Tel.: 543 182 639, fax: 543 182 624
(kontaktní e-mail: irena.rektorova@fnusa.cz)

EXPY sekce je součástí Neurologické společnosti ČLS JEP, není organizačně nijak propojena a nezávisí ani nesouvisí s činností státních úřadů, průmyslových a obchodních subjektů, podpůrných pacientských společností, nadačních a charitativních organisací. Součástí činnosti však může být spolupráce s uvedenými subjekty v zájmu plnění cílů expy sekce.